English Home
         
Geschäftsführung Alfons Mosel Telefon 0049 (0) 9404/95 97 10 e-mail
  Minnegard Mosel Telefon 0049 (0) 9404/95 97 23 e-mail
         
Handel        
Geschäftsführung
Koordination Logistik

Minnegard Mosel Telefon 0049 (0) 9404/95 97 23 e-mail
Leiterin Getreide Minnegard Mosel Telefon 0049 (0) 9404/95 97 23 e-mail
Leiterin Futtermittel Minnegard Mosel Telefon 0049 (0) 9404/95 97 23 e-mail
         
Werbung/PR Monika Mosel-Greim Telefon 0049 (0) 9404/95 97 0 e-mail
         
 
© 2004 - 2024   Almos Alfons Mosel Handels GmbH